fbpx

Osallistu kyselyyn: mitä hyötyä kulttuuriharrastamisesta on?

Kulttuuriharrastaja! Sinua tarvitaan Kulttuuriharrastusten koettujen vaikutusten -tutkimukseen, joka selvittää harrastusten vaikutusta ihmisten elämään. Tämä tutkimus toteutetaan nyt toista kertaa, ja vastauksesi ovat ratkaisevia sen onnistumiselle.

14.3.-25.4. välisenä aikana nuorisoseurojen harrastajat voivat osallistua vastaamalla kyselylomakkeeseen. Anonyymi kysely vie vain viisi minuuttia, mutta antaa arvokasta tietoa kulttuuriharrastusten vaikutuksista. Kyselyssä käsitellään harrastusten vaikutusta sosiaalisiin suhteisiin, mielenterveyteen, oppimiseen ja fyysiseen terveyteen. Vastauksesi antavat tietoa harrastusten hyödyistä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

Kyselyn tuloksia käytetään kulttuuriharrastusten tärkeyden korostamiseen, ja tarvitsemme apuasi tämän toteuttamiseksi. Vuoden 2022 kysely osoitti, että harrastamisella on merkittävä vaikutus harrastajien elämän eri osa-alueisiin. Osallistumalla tähän kyselyyn voit auttaa meitä ymmärtämään kulttuuriharrastusten hyötyjä paremmin.

Kyselyssä ovat mukana Kansalaisfoorumi, Suomen Nuorisoseurat ja Nuori Kulttuuri, Suomen Nuorisosirkusliitto, Suomen Harrastajateatteriliitto, Suomen Puhallinorkesteriliitto sekä Suomen Kansanmusiikkiliitto. Kysely on anonyymi, eikä vastauksia voida jäljittää sinuun. Osallistumisesi on tärkeää, ja kiitämme panoksestasi tutkimukseen!

Osallistu kyselyyn

Toivomme sinun vastaavan oman kokemuksesi perusteella. Kyselyyn vastataan nimettömästi, eikä tuloksia voida jäljittää yksittäisiin vastaajiin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kulttuuriharrastamisen merkityksen näkyväksi tekemisessä suomalaisessa yhteiskunnassa.