fbpx

Kortesjärven Ylikylän Nuorisoseura on iloinen voidessaan ilmoittaa, että se ottaa käyttöön Suomen Harrastajateatteriliiton (SHTL). Turvallisemman teatterin periaatteet. Nämä periaatteet edistävät turvallista ja kunnioittavaa ympäristöä kaikille harrastajateatterin parissa työskenteleville.

Suomen Harrastajateatteriliitto on valtakunnallinen järjestö, joka tukee ja edistää harrastajateatteritoimintaa Suomessa. Turvallisemman teatterin periaatteet ovat osa SHTL:n sitoutumista yhdenvertaisuuteen ja syrjinnän ja häirinnän torjuntaan.

Periaatteet kattavat useita osa-alueita, kuten:

  • Kaikkia tulee kohdella kunnioittavasti ja arvokkaasti riippumatta heidän taustastaan, identiteetistään tai kokemuksestaan.
  • On tärkeää välttää olettamuksia ihmisten motiiveista tai käyttäytymisestä.
  • Kaikenlainen häirintä, mukaan lukien seksuaalinen häirintä, on ehdottomasti kielletty.
  • Suostumus on välttämätöntä kaikessa fyysisessä kosketuksessa ja vuorovaikutuksessa.
  • On tärkeää varmistaa turvallinen ympäristö kaikille harjoituksissa ja esityksissä työskenteleville.

Kortesjärven Ylikylän Nuorisoseura uskoo, että Turvallisemman teatterin periaatteiden käyttöönotto luo kaikille osallistujille positiivisemman ja tukevamman kokemuksen. Seura kannustaa kaikkia jäseniään tutustumaan periaatteisiin ja sitoutumaan niiden noudattamiseen.

Lisätietoja Turvallisemman teatterin periaatteista:

SHTL:n Turvallisemman teatterin periaatteet

Kortesjärven Ylikylän Nuorisoseura toivottaa kaikki tervetulleiksi harrastajateatterin pariin!